Hodnocení:"; $avg = ((int)($sum/((double)$num)*10))/10.0; echo "Průměrné hodnocení $avg/10"; print "Počet hlasů: $num"; $k = 21; // magicka konstanta echo "
\"$avg\"
\n"; } else // zatim nikdo nehlasoval { echo "Zatím nehodnoceno\n"; } } } /* moznosti komentaru ke skupine prekladu */ function view_comments($_cv, $sid) { global $UI; global $user_id; // pokud uzivatel smi prispivat a bud je to pro vsechny, je admin nebo je autorem (nikdy nebude mit preklad ve skupine, ktera patri grupe, ve ktere neni echo "
\n"; if ($UI['can_add']) { if (($_cv['komnt']==1) || ($UI['msgs'] & 8) || ($user_id==$_cv['uploader']) || (belongs_to_group_of($_cv['skupina_id'], $user_id))) { echo "Přidat komentář"; } else { echo "Komentáře smí přidávat jen autor"; } } if (($UI['msgs'] & 8) || (belongs_to_group_of($_cv['skupina_id'], $user_id))) // zmenit na druhou moznost komentaru { if ($_cv['komnt']>0) // muzou pridavat vsichni { echo " - Povolit komentáře jen od autora
\n"; } else { echo " - Povolit komentáře od všech
\n"; } } echo "
\n"; } /* vypise pripadne odkaz na smazani titulku */ function view_del($v, $sid) { global $user_id; global $UI; if (empty($user_id)) return; if (($UI['msgs'] & 8) || (belongs_to_group_of($v['skupina_id'], $user_id))) { echo " – Smazat titulky\n"; } } /* vypise jmeno prekladove skupiny zadane ID $grp */ function view_grp($grp) { if (empty($grp)) return; $_q="SELECT groupName FROM nt_grupa WHERE grupa_id='$grp'"; if (!($_r=MySQL_Query($_q))) return; $_v=MySQL_Fetch_Array($_r); ?>
Překladová skupina:
Překladová skupina: $_v[groupName]\n"; } // spolecne veci po zmene skupiny - hodnoceni, komentare, stahovani function view_eos_info($_sid, $_pvs, $_v) { global $user_id; ?>
"; view_vote_res($_sid); if (!empty($user_id)) { $_qh="SELECT * FROM nt_hodnoceni WHERE user_id='$user_id' AND skupina_id='$_sid'"; if ($_rh=MySQL_Query($_qh)) { if (MySQL_Num_Rows($_rh)==0) // jeste nema hodnoceni k teto skupine { view_vote_form($_sid, $_v['serie_id']); // formular na hodnoceni } } else { msg_box("Chyba při dotazu na hodnoceni!", (isadmin())?(mysql_error()."
\n$_q\n"):('')); } } print "
"; // view_comm_head(); view_comm($_sid, 1); // view_comm_tail(); if (!empty($user_id)) { view_comments($_v, $_sid); // moznosti nastaveni/pridavani komentaru } echo "
\n"; } if (isset($_REQUEST['act'])) { switch ($_REQUEST['act']) { case 'vote': // hodnoceni skupiny if (empty($user_id)) // hlasovat muze jen prihlaseny { msg_box("Abyste mohl hlasovat, musíte být přihlášený!\n"); break; } $_q="SELECT * FROM nt_hodnoceni WHERE user_id='$user_id' AND skupina_id='$_REQUEST[skupina]'"; if (!($_r=MySQL_Query($_q))) { msg_box("Chyba při dotazu na předchozi hlasování!", (isadmin())?(mysql_error()."
\n$_q\n"):('')); break; } if (MySQL_Num_Rows($_r)) { echo "Už jste hodnotil!
\n"; break; } if (!empty($_REQUEST['vote'])) { $vote=$_REQUEST['vote']; $vvd=array(1=>1, 2=>1, 3=>1, 4=>1, 5=>1, 6=>1, 7=>1, 8=>1, 9=>1, 10=>1); if (!(is_numeric($vote) && (isset($vvd[$vote])))) // Nesnazi se nas nekdo "hacknout"? { msg_box("Incorrect vote data!\n"); chcip(); } $_q="INSERT INTO nt_hodnoceni SET hodnoceni='$_REQUEST[vote]', user_id='$user_id', skupina_id='$_REQUEST[skupina]'"; if (!MySQL_Query($_q)) { msg_box("Chyba při zápisu hlasování!", (isadmin())?(mysql_error."
\n$_q\n"):('')); } } break; case 'kom1': // zmena moznosti pridavat komentar - jen autor/vsichni $_cstate=1; // nove budou komentare povolene pro vsechny case 'kom0': if (empty($_cstate)) // pokud neni nastavena - tj. jen autor $_cstate=0; if (empty($user_id)) break; // pokud ma opravneni - je to admin nebo mu skupina patri if (($UI['msgs'] & 8) || (belongs_to_group_of($_REQUEST['skupina'], $user_id))) { $_q="UPDATE nt_skupina SET comments=$_cstate WHERE skupina_id='$_REQUEST[skupina]'"; if (!MySQL_Query($_q)) { msg_box("Chyba při změně komentářů!", (isadmin())?(mysql_error()."
\n$_q\n"):('')); break; } } else { msg_box("Nemáte oprávnění měnit toto nastavení\n"); break; } break; case 'delc': // smazat komentar if ($UI['msgs'] & 8) // to smi jen admin { $_q="DELETE FROM nt_komentar WHERE komentar_id=$_REQUEST[cid]"; if (!MySQL_Query($_q)) { msg_box("Chyba při mazání komentáře!",mysql_error()."
\n$_q\n"); } } break; } } ?> Překlady - výpis titulků
$_q
\n"; $_si=MySQL_Fetch_Array($_r); // print_r($_si); } else { // msg_box("Druhý dotaz"); $_q="SELECT nt_seriename.*, nt_serie.subdruh FROM nt_seriename, nt_serie WHERE nt_seriename.serie_id=$_REQUEST[serie_id] AND nt_serie.serie_id=nt_seriename.serie_id ORDER BY mainName DESC, langAbbr ASC"; if (!( ($_r=MySQL_Query($_q)) && (MySQL_Num_Rows($_r)) )) { msg_box("Chyba při dotazu na jméno série!",(isadmin())?(mysql_error()."
\n$_q\n"):(''), 1); chcip(); } $_si=MySQL_Fetch_Array($_r); } ?>
Informace o sérii

0 AND nt_skupina.skupina_id=nt_preklad.skupina_id AND nt_prekladfile.preklad_id=nt_preklad.preklad_id ORDER BY nt_preklad.skupina_id ASC, partNo ASC, nt_preklad.filename ASC"; if ($_r=MySQL_Query($_q)) { $_sid=-1; $_komnt=0; $_pvs=1; $_sc=-2; while ($_v=MySQL_Fetch_Array($_r)) { if ($_v['skupina_id']!=$_sid) // pokud mame novou skupinu, musime vypsat hodnoceni, komentare a moznost stazeni k pripadne predchozi { $_st='shown'; if ($_sid!=-1) // pokud zadna predchozi skupina nebyla, neni ke stare co vypisovat { view_eos_info($_sid, $_pvs, $_v); // vypis spolecne veci ke skupine prekladu // hodnoceni, komentare, cudlik na stazeni $_pvs=1; } // end of $_sid!=-1 echo "\n"; // kotva pro prime odkazy do stranky ?> Přiřadit překladovou skupinu
\n"; } else // jinak to smi prerazovat jen admin { if ($UI['msgs'] & 8) echo "
Přiřadit překladovou skupinu
\n"; } } // zacatek formulare pro novou skupinu ?>
Číslo dílu
Autor"; // poslat mu mail $_ea=1; } } else { echo ""; // poslat mu zpravu interni postou $_ea=1; } echo htmlspecialchars($_v['author']).(empty($_ea)?(''):("")); ?>
Korektury
Přidáno (poslední změna) ()
Verze
Identifikace videa
Počet stažení
Popis: 
Nahrát novou verzi\n"; } if ($UI['msgs'] & 8) // editovat komplet titulky { echo " – Editovat překlad\n"; } view_del($_v, $_v['serie_id']); // moznost smazani prekladu - jen pro autora a admina $_ov=$_v; // uschovani kvuli konci while cyklu $_pvs++; print "
"; } // end of while // konec normalniho vypisu if ($_sid>-1) // jeste na konec info o pripadne posledni zkupine prekladu { $_v=$_ov; // obnoveni zalohy z while cyklu view_eos_info($_sid, $_pvs, $_v); // vypis spolecne veci ke skupine prekladu // hodnoceni, komentare, cudlik na stazeni } } // konec vypisu titulku else { msg_box("Chyba při dotazu na titulky!", (isadmin())?(mysql_error()."
\n$_q\n"):(''), 1); } // ******************************************************** // dal uz je jen paticka // ******************************************************** ?>
<<< Zpět na seznam sérií